Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Personelinin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Sınavı Tarihi, Yeri ve Uygulama Duyurusu
03 Mart 20182.BÖLGE KAMU HASTANELERİ BAŞKANLIĞI SINAV KURULU

Yayın Tarihi : 02.03.2018

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen İncelemeler neticesinde başvuru şartlarını taşıdığı ve sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen kişilere ait listeler müdürlüğümüz web sitesinde bugün tarihli yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların sınavın gerçekleştirilmesi ve ilanı başlıklı 14. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen sınav yeri ve zamanın ilan edilmesi hususu çerçevesinde 2.Bölge Kamu Hastaneleri Başkanlığı sınav kurulu tarafından sınavı yapılacak personelin listesi, sınav yeri ve zamanı aşağıda gösterilmiştir.

İlgili tebliğin 14.maddesinin 2. Fıkrası gereğince ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Şile Devlet Hastanesi (Şile Devlet Hastanesindeki personelin sınavı Şile Devlet Hastanesinde yapılacaktır)

Beykoz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Çekmeköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Üsküdar Ahmet Yüksel Özemre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan tüm personelin sınavları bu kurul tarafından yapılacaktır.

Beykoz ADSM Sınavı yapılacak personel listesi ve zamanları için tıklayınız