Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz
10 Mart 2022

MİSYONUMUZ

Koruyucu tedaviyi ön planda tutan, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak çözen, hasta ve çalışan memnuniyetini ilke edinen, kaliteli ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktır.

VİZYONUMUZ

Uluslararası standartlara uygun sürekli gelişmeyi hedefleyen, modern, kaliteli, güvenilir , rekabetci, halkımızın hak ettiği tercih edilen bir sağlık kurumu olmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Kurumumuzda hasta ve çalışan memnuniyetlerinin üst düzeyde olması en önemli değerlerimizdir. Hastalarımız için yardımsever, güleryüzlü hizmet insani değerlerimiz olup, öncelikli  hastalarımızın haklarını korurken; engelli hastalarımızın transferi ve tedavileri için personel görevlendirilmiştir. Kurumumuzun iç faktöründe hizmet çeşitliliği olarak okullara diş taraması, evde bakım hizmetleri, genel anestezi altında diş tedavileri ve sosyal sorumluluk projelerimiz bulunmaktadır. Dış çevre faktörümüz kurumsal ilişkiler olarak MEB Bakanlığına bağlı Beykoz İlçesi İlköğretim Okulları ile diş taraması, Paşabahçe Devlet Hastanesi ile Genel Anestezi altında diş tedavisi anlaşmalarımız vardır. Çalışan memnuniyeti anketi doğrultusunda çalışanlarımızın mutlu, huzurlu, adaletli çalışma ortamının oluşturulması sağlanmaktadır.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Hasta ve çalışan memnuniyetini artırarak, modern tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerini kullanarak, sürekli gelişen ve yenilenen, kaliteli,  kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmaktır. 

                      BEYKOZ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ AMAÇ VE HEDEFLERİ                                            

KURUMSAL AMAÇ

Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi olan;

    1. Etkililik (kanıta dayalı tıp) ilkesini; Koruyucu tedaviyi ön planda tutmak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek.

    2. Verimlilik  ilkesini; kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlamak,

    3. Hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) ilkesini; hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak.

    4. İnsaniyet (hizmet kalitesi) ilkesini; kaliteli ve kolay ulaşılabilir ağız ve diş sağlığı hizmeti sunmak ve bu ilkeleri yerine getirerek; kurumumuzun birinci amacı olarak  hizmet vermekteyiz.

KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİN GERÇEKLEŞİRİLMESİNE YÖNELİK EYLEM PLANI

AMAÇ

HEDEF

FAALİYET

 

PLAN

 

SAĞLIĞIN 4 TEMEL İLKESİ

 

 

1. ETKİLİLİK

(Kanıta Dayalı Tıp)Koruyucu tedaviyi ön planda tutarak, ağız ve diş sağlığı sorunlarını bilimsel ve etik kurallara uygun olarak yerine getirmek.

 

 

 

 

 

  2. VERİMLİLİK:Kalite standartlarına uygun çalışma ortamını sağlamak,

Kurumsallaşmayı ve profesyonelleşmeyi sağlamak.

 

 

3. HAKKANİYET (Temel/ Sağlık Hukuku):

Hasta ve çalışan memnuniyetlerini en üst düzeyde tutmak

    

 

 

4.İNSANİYET:

(Hizmet Kalitesini Arttırmak)

İnsanlara uygun, etkili, erişebilir ve etkin sağlık hizmeti sunmak

Sağlık hizmeti kalitesini ve güvenliğini sağlamak.

 

 

 

Kurumumuzun Kalite standartlarına uygunluğunu periyodik olarak değerlendirmek .

Öz değerlendirme yapmak.

Sağlık verilerinin gizliliği ve güvenliğini sağlayacak mekanizmaları güçlendirmek (şifreleme sistemi, kullanıcı kontrolü, eğitimler, logların takibi, gizlilik sözleşmesi vb).

HBYS kullanıcıların kontrolünün yapılıp kayıt altına alınması

Veri gizliliği ile ilgili eğitim düzenlemek ve sözleşmesi yapmak

HBYS firması ile gizlilik sözleşmesi imzalamak

Koruyucu Diş hekimliğini benimsetmek ve uygulamak.

Beykoz sınırları içerisindeki okullara diş taraması yapmak ve diş fırçalama, ağız ve diş sağlığı eğitimi vermek.

Her yıl Eğitim ve öğretim yılı içerisinde okul tarama listesi hazırlamak ve uygulamak.

Kurum içi ve kurum dışı mesleki eğitim ve kurum faaliyetlerini içeren eğitim vermek ve  geliştirmek.

Her görev için gerekli eğitim ihtiyacı ve eğitim standartlarının belirlenmesi.

Yeni görev alacak çalışanlara uyum eğitimi verilmesi.

İnsan kaynağının bilgi, deneyim ve yeterliliğini artıracak eğitim programları geliştirilmesi.

Kurum içi kalite çalışmalarına yönelik eğitim ve tatbikatların sağlanması.

Her yıl Kurumun sağlıkta kalite çalışmalarını kapsayan eğitim planı hazırlamak.

 

Kongre, kurs ve sempozyum gibi organizasyonlara çalışanların katılımını sağlamak.

Sağlık altyapısının ve teknolojilerinin kapasitesini, kalitesini artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak.

Sağlık tesisinin fiziksel yapısı ve güvenlik şartlarını iyileştirilmesini sağlamak (yangına karşı alınacak önlemler, bilgi güvenliği ile alınacak önlemler vb).

Acil durum ve afet yönetimine yönelik yılda 1 kez eğitim vermek

Acil durum ve afet yönetimine ilişkin yılda bir kez tatbikatlar yapmak( Beyaz kod, Mavi kod, Kırmızı kod)

Bilgi güvenliği konusunda yılda 1 kez çalışanlara eğitim vermek.

Sağlık tesisinin enerji ve su kesilmesinde alternatif çözüm üretmek.

Acil ve arıza durumlarında 32 ton kapasiteli su deposu ve 220kilowatt lık jeneratör bulunmaktadır. Bu hizmetlerin kesintiye uğraması halinde alternatif olarak dışarıdan bir su firması ile sözleşme imzalanmıştır.

Sağlık hizmeti sunumundan duyulan memnuniyeti artırmak

Sağlık çalışanlarının hastalara uygun ve anlaşılır bilgi vermesini sağlayacak kurum içi mekânların sağlanması ve kurum kültürünün oluşturulması,  Anket, web sayfamız, mobil uygulamalar, öneri kutusu gibi uygulamaların daha aktif kullanılması

Anket değerlendirme komisyonu tarafından anketlerin değerlendirilmesi ve uygunsuzluk durumunda düzeltici-önleyici faaliyet başlatmak.

Kurum personeli  memnuniyetini arttıracak etkinlik düzenlemek.

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızın genel anestezi altında tedavilerinin yapılması

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle tedaviye ihtiyacı olan hastalarımızın Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesinde genel anestezi  altında diş tedavilerinin gerçekleştirilmesi.

 

Ayda iki gün genel anestezi hastalarının diş tedavilerinin gerçekleştirilmesini sağlamak.

Bedensel, zihinsel ve sosyal şartları sebebiyle özel ihtiyacı olan kişilerin uygun sağlık hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak

Hizmet mekânlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara göre kurumumuz düzenlenmiştir.

Engelliler için wc’ler bulunmaktadır.

Engellilere yönelik düzenleme formu ile her ay tesisimizi denetlemek.

Yaşlı ve evde bakıma ihtiyacı olan hastalarımıza ulaşmak

Evde bakım hizmetlerinin hizmet kalitesini arttıracak şekilde verilmesini sağlamak.

Her hafta Evde Bakım Hizmetleri sorumlu ekibi ile talep doğrultusunda tedavilerin yapılmasını sağlamak.

Beykoz İlçesi sınırları içerisinde huzur evi, yaşlı ve bakımevi ve yetimhanelerin ziyareti, sosyal sorumluluk projesi

Beykoz İlçesi sınırları içerisinde huzur evi, yaşlı ve bakımevi ve yetimhanelerine diş taramasının yapılması ve ağız ve diş sağlığı eğitiminin verilmesi

Beykoz İlçesi sınırları içerisinde huzur evi, yaşlı ve bakımevi ve yetimhaneler ile görüşülüp diş tama listesini oluşturmak.