Acil Durum ve Afet Ekibi
25 Mart 2022


Başhekim Dt. Ömer Besim OLCAY

İdari ve Mali İşler Müdürü Halis DEMİR

Kalite Yönetim Direktörü Yasemen KARATAŞ

Tesis Güvenliği Sorumlusu Tolga ERDOĞAN

Güvenlik Amiri İsak TEMUR

Acil Durum ve Afet Yönetimi Brm. Sor. Ümran KIZMAZ

Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği Sor. Ümran KIZMAZ