Genel Hizmetler
18 Ocak 2018

Genel Diş hekimliği hizmetlerine paralel olarak Sterilizasyon Birimi, Röntgen Birimi, Kalite Yönetim Birimi, Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri birimi, Organ Bağış Birimi hizmet vermektedir.

Sterilizasyon Birimi

  • Cihazlarımızın ve malzemelerimizin paketlenmesinin, dezenfeksiyonunun ve sterilazasyonunun yapıldığı birimdir.
  • Sterilazasyon birimimiz temiz alan,  kirli alan ve steril malzeme  alanlarından oluşmaktadır.
  • Sterilazasyon birimimizde basınçlı buhar sistemli otoklav kullanılmaktadır.
  • Sterilazasyon birimimizde bulunan cihaz ve ekipmanlar
  •             Basınçlı buhar otoklavı 
  •             Yıkayıcı denzenfektör cihazı
  •             Kağıt kesme cihazı 
  •             Paketleme ve kapatma cihazı

 

Röntgen Birimi

Merkezimizde radyolojik teşhis amaçlı tüm ağız ve dişlerin bir arada görüldüğü panoramik röntgen ve dişlerin tek tek görüldüğü periapikal röntgen çekilmektedir.

Kalite Yönetim Birimimiz

Sağlıkta Kalite Standartları çerçevesinde, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutarak kurumun kalite çalışmaları yürütülmektedir.

Evde Sağlık Hizmet Birimimiz

İhtiyacı olan hastalarımıza  evinde ağız ve diş tedavi hizmetleri verilmektedir.

Başvurusu uygun görülen hastalarımıza mesai saati içerisinde randevu verilerek Ağız ve Diş Tedavileri sağlanmaktadır.

Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimlerimiz ve Kontrollerimiz

Hamile ve bebekli annelere, yaşlı bireylere, engelli birey ve yakınlarına, okul öncesi (4-6 yaş),  ilkokul çağı (7-12 yaş)  ve adölesan dönemi (13-15 yaş) çocuklara ağız ve diş bakımı ve doğru beslenme konularında eğitim verilmektedir.

Engelli Polikinliği

Kurumumuzda engelli hastalarımıza öncelik verilmektedir. Karşılama ve Yönlendirme için özel görevli personel refakat etmektedir.

Engelli polikinliğimiz standartlara uygun şekilde düzenlenmiştir.

Nöbet Polikinliği

Hafta içi 17:00 - 08:00 Saatleri arasında hafta sonu ve tatil günlerinde 08.00 - 08:00 Saatleri arasında hizmet vermektedir.

Organ Bağış Birimimiz

Kurumumuzda organ bağışında bulunmak isteyen hasta ve hasta yakınlarına, organ bağışı ile ilgili bilgi verilmektedir ve birimimizde organ bağışı kayıt işlemi yapılmaktadır.

Genel Anestezi Altında Diş Tedavisi

Engelli olup hekim ile iletişime geçemeyen ve ağız açmasında problemi  olan hastalarımız için, Genel Sekreterliğimiz ile yapmış olduğumuz uygulama sonucu hastaların, genel anestezi altında eğitim almış hekimlerimiz tarafından tedavileri sağlanmaktadır. Bu hizmeti alabilmek için herhangi bir hasta yakınının kurumumuza başvurması yeterlidir.

Hasta İletişim Birimi

Hasta haklarına özen gösteren Sağlık Bakanlığının, bu konuda resmi gazetede yayımlanan “Hasta Hakları Yönetmeliği ve Yönergesi” ne istinaden hastanemiz bünyesinde Hasta Hakları İletişim Biriminden Sorumlu  Başhekim ve Birim Sorumlusu görev yapmaktadır.

 

GÖREVLERİ

- Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak. 
- Birimlere ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içersinde incelemek ve buna dayanarak şikâyet bildirim formunu doldurmak.
Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek.

Ülkemizde hasta hakları mevzuatı olarak  01.08.1998 tarih ve 23420 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 08/05/2014 tarihli 28994 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak güncellenen  Hasta Hakları Yönetmeliğine uygun olarak kurum içerisinde hasta mağduriyeti yaşanmaması için faaliyetleri yürütmek.
 

 

Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak.

 Birimlere ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içersinde incelemek ve buna dayanarak şikâyet bildirim formunu doldurmak.

Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek.